Trang chủ / Cai Thuốc Lá Thanh Nghị / Chứng nhận & Danh hiệu của Nước súc miệng cai thuốc lá Thanh Nghị

Chứng nhận & Danh hiệu của Nước súc miệng cai thuốc lá Thanh Nghị

CHỨNG NHẬN DANH HIỆU CỦA CAI THUỐC LÁ THANH NGHỊ

chung-nhan-cai-thuoc-la-thanh-nghi

SẢN PHẨM CAI THUỐC LÁ THẦY LANG NGHỊ ĐÃ ĐẠT ĐƯỢC RẤT NHIỀU GIẢI THƯỞNG DANH GIÁ

thay-lang-nghi-thay-thanh-nghi giai-thuong-thanh-nghi

giai-thuong-thanh-nghi Với những nỗ lực và cống hiến không ngừng trong sự nghiệp chăm sóc sức khỏe cộng đồng. Nhà thuốc Đông y Thanh Nghị và Lương Y Thanh Nghị đã được các cấp, ngành tặng nhiều bằng khen, giấy khen, danh hiệu.

Chứng nhận & Danh hiệu của Nước súc miệng cai thuốc lá Thanh Nghị

Lễ Trao Giải Thưởng Xây Dựng Và Phát Triển Nền Kinh Tế Xanh Quốc Gia

chung-nhan-danh-hieu-cai-thuoc-la-thanh-nghi

Nhà thuốc Thanh Nghị đón nhận cúp vàng thương hiệu năm 2015

Chứng nhận & Danh hiệu của Nước súc miệng cai thuốc lá Thanh Nghị

Lương Y Thanh Nghị đón nhận giải thưởng Lê Hữu Trác ( ngày 4/10/2015)

Chứng nhận & Danh hiệu của Nước súc miệng cai thuốc lá Thanh Nghị

Giải Thưởng Xây Dựng Và Phát Triển Nền Kinh Tế Xanh Quốc Gia

Chứng nhận & Danh hiệu của Nước súc miệng cai thuốc lá Thanh Nghị

Đạt Top 50 Sản Phẩm Thân Thiện Có Lợi Cho Người Tiêu Dùng

Chứng nhận & Danh hiệu của Nước súc miệng cai thuốc lá Thanh Nghị

Giấy kiểm định của Bộ Y Tế sản phẩm đạt thương hiệu an toàn cho sức khỏe cộng động

Chứng nhận & Danh hiệu của Nước súc miệng cai thuốc lá Thanh Nghị

Giấy Chứng Nhận Đăng Ký Quyền Tác Giả

Đó là những minh chứng sống động, khẳng định những đóng góp quan trọng của Lương y Thanh Nghị trong sự nghiệp chăm sóc sức khỏe nhân dân, góp phần tích cực vào việc gìn giữ, phát huy các giá trị truyền thống cao đẹp của dân tộc.

Hiện tại, Nhà Thuốc Đông y Thanh Nghị vẫn quyết tâm phấn đấu trở thành đơn vị cung cấp thuốc đặc trị cai thuốc lá tốt nhất để luôn mang sự hài lòng đến cho mọi người và góp phần tích cực cho sức khỏe cộng đồng.

Rate this post