Trang chủ / Từ khóa: tác hại của thuốc lá đối với con người (trang 4)

Từ khóa: tác hại của thuốc lá đối với con người

Phòng chống tác hại thuốc lá từ môi trường làm việc không khói thuốc

Đẩy mạnh công tác truyền thông, lồng ghép nội dung tuyên truyền phòng chống tác hại của thuốc lá trong các buổi hội họp, sinh hoạt, phát động xây dựng “Môi trường không khói thuốc”… là những hoạt động chủ yếu mà các đơn vị, cơ quan hành chính trên …

Chi tiết »