Trang chủ / Từ khóa: ảnh hưởng

Từ khóa: ảnh hưởng

Thuốc lá phá tân dược

Thuốc lá và thuốc tân dược mỗi khi dùng chung đều có những tương tác lẫn nhau. Rất ít người hiểu và kiêng hút thuốc lá khi dùng thuốc tân dược. Trong khói thuốc lá có khoảng 95% là hỗn hợp khí bao gồm các chất chính: carbonic, ocidcarbon…, còn …

Chi tiết »