Trang chủ / Video Thuốc Lá / [VIDEO] Hút thuốc lá – Thói quen nguy hiểm

[VIDEO] Hút thuốc lá – Thói quen nguy hiểm

Việt Nam là một trong những nước có tỷ lệ nam giới hút thuốc lá cao nhất thế giới với 47,4% nam giới trưởng thành hút thuốc lá. Hút thuốc lá được đánh giá là thói quen nguy hiểm và người hút thuốc chủ động cũng như người hút thuốc lá bị động tức là người hít phải khói thuốc đều bị ảnh hưởng về sức khỏe lâu dài.

Rate this post