Trang chủ / Từ khóa: thuốc lá

Từ khóa: thuốc lá

Thuốc lá và sức khỏe trẻ em

TRẺ EM CÓ THỂ ĐỘT TỬ VÌ HÍT PHẢI KHÓI THUỐC LÁ Tiến sĩ Hoàng Văn Minh, giảng viên trường đại học Y Hà Nội nhấn mạnh: Người không hút thuốc nếu hít phải khói thuốc lá cũng bị ảnh hưởng tương tự đối với người hút thuốc lá trực …

Chi tiết »