Trang chủ / Video Thuốc Lá / [VIDEO] Thử nghiệm thành công mô hình cai nghiện thuốc lá tại Trạm y tế

[VIDEO] Thử nghiệm thành công mô hình cai nghiện thuốc lá tại Trạm y tế

Theo thống kê, Việt Nam hiện có 16 triệu người nghiện thuốc lá; là nước có người trưởng thành hút thuốc lá cao thứ 2 tại Đông Nam Á. Trước tình hình đó, lần đầu tiên, ở nước ta, mô hình cai nghiện thuốc lá tại trạm y tế đã đưa vào thử nghiệm tại Thái Nguyên. Vậy sau thời gian thử nghiệm, hiệu quả của mô hình cai nghiện thuốc lá tại tuyến y tế cơ sở ra sao?

Rate this post