Trang chủ / Từ khóa: thuốc lá điện tử (trang 2)

Từ khóa: thuốc lá điện tử

Những sự thật về thuốc lá điện tử

Thuốc lá điện tử (e-cigarette) được phát triển đầu tiên ở Trung Quốc và được giới thiệu vào thị trường Mỹ năm 2007. Nhiều sản phẩm thuốc lá điện tử có hình thức rất dễ nhầm với thuốc lá điếu. Nhưng nếu tìm hiểu kỹ bạn sẽ thấy sự khác …

Chi tiết »