Trang chủ / Nhiều người Hà Nội bị phạt tiền vì tè bậy, vứt mẩu thuốc lá ra đường / Nhiều người Hà Nội bị phạt tiền vì tè bậy, vứt mẩu thuốc lá ra đường

Nhiều người Hà Nội bị phạt tiền vì tè bậy, vứt mẩu thuốc lá ra đường

Nhiều người Hà Nội bị phạt tiền vì tè bậy, vứt mẩu thuốc lá ra đường

Từ khóa