Trang chủ / Từ khóa: thuốc lá bệnh tật và đói nghèo

Từ khóa: thuốc lá bệnh tật và đói nghèo

Thuốc lá – bệnh tật và đói nghèo

Tổn thất do thuốc lá gây ra vượt xa phạm vi sức khỏe cộng đồng. Thuốc lá là rào cản lớn đối với sự phát triển bền vững liên quan tới nhiều lĩnh vực như: an ninh lương thực, bình đẳng giới, giáo dục,… Năm nay, Tổ chức Y tế …

Chi tiết »